Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ THÀNH VIÊN - SSI-IMF LOẠI HÌNH QUỸ SSI-IMF là quỹ thành viên. Thành viên của quỹ là các nhà đầu tư tổ

Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ THÀNH VIÊN - SSI-IMF

LOẠI HÌNH QUỸ

SSI-IMF là quỹ thành viên. Thành viên của quỹ là các nhà đầu tư tổ chức trong nước.

PHẠM VI ĐẦU TƯ

Quỹ đầu tư vào bất động sản Hoa Kỳ.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Tên quỹ

Quỹ đầu tư thành viên SSI

Tên tiếng anh

SSI INVESTMENT MEMBER FUND (SSI-IMF)

Quy mô quỹ

360 tỷ VNĐ tương đương 20 triệu USD (tại ngày đóng quỹ).

Tăng vốn lên 390 tỷ VND từ Tháng 5/2012

Giảm vốn xuống 343 tỷ VND từ Tháng 7/2018

Thành lập

7/2010

Mục tiêu đầu tư

Giải ngân vào 6 dự án bất động sản ở thị trường Mỹ (khu vực Washington DC và LosAngeles) từ tháng 9/2010 với tổng giá trị đầu tư 13,8 triệu USD

 
Đại lý phân phối
 
 
Quỹ không có đại lý phân phối. Vui lòng liên hệ SSIAM để biết thêm thông tin về Quỹ.
 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI