Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM (VDF) LOẠI HÌNH QUỸ VDF là quỹ thành viên, đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity).

Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM (VDF)

LOẠI HÌNH QUỸ

VDF là quỹ thành viên, đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity).

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Quỹ tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng, có mô hình kinh doanh đã chứng minh được hiệu quả tốt trong việc áp dụng công nghệ để tăng trưởng quy mô một cách bền vững. Cơ hội đầu tư tiềm năng trong các ngành: Di động/Logistics, Giáo dục, Y tế và tập trung cho Tiêu dùng; các ứng dụng công nghệ đột phá trong lĩnh vực Sản xuất và Dịch vụ Tài chính. 

THÔNG TIN CHI TIẾT QUỸ

Tên quỹ

Quỹ đầu tư Công Nghệ số Việt Nam

Tên tiếng anh

Vietnam Digitalization Fund

Thành lập

Tháng 9/2021

Quy mô

100 triệu USD (dự kiến)

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Công ty quản lý quỹ

SSIAM 
 
Đại lý phân phối
 
Quỹ không có đại lý phân phối. Vui lòng liên hệ SSIAM để biết thêm thông tin về quỹ 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI