Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SỐ VÀ Y TẾ VIỆT NAM (VDHF) LOẠI HÌNH QUỸ VDHF là quỹ thành viên, đầu tư vào các công ty tư nhân

Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SỐ VÀ Y TẾ VIỆT NAM (VDHF)

LOẠI HÌNH QUỸ

VDHF là quỹ thành viên, đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity).

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tạo ra lợi nhuận và thu nhập từ vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu hoặc các loại tài sản tương tự của các công ty mục tiêu tại Việt Nam phù hợp với các chiến lược và hạn chế đầu tư của Quỹ. 

THÔNG TIN CHI TIẾT QUỸ

Tên quỹ

Quỹ đầu tư Công Nghệ số và Y tế Việt Nam

Tên tiếng anh

Vietnam Digitalization And Healthcare Fund

Thành lập

Tháng 9/2021

Quy mô

100 triệu USD

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Công ty quản lý quỹ

SSIAM 
 
Đại lý phân phối
 
Quỹ không có đại lý phân phối. Vui lòng liên hệ SSIAM để biết thêm thông tin về quỹ 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI