Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM (VGIF) LOẠI HÌNH QUỸ VGIF là quỹ thành viên, đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity).

Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG VIỆT NAM (VGIF)

LOẠI HÌNH QUỸ

VGIF là quỹ thành viên, đầu tư vào các công ty tư nhân (private equity).

MỤC TIÊU ĐẦU TƯ

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VGIF tập trung vào 3 điểm chính, gồm (i) Các công ty có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng tăng trưởng lớn trong những năm tới; (ii) Cơ hội niêm yết hoặc tư nhân hóa các công ty nhà nước với định giá hấp dẫn; (iii) Niêm yết thông qua đầu tư tư nhân vào cổ phần đại chúng (PIPE), hoặc chia tách (spin-off) những công ty con của tập đoàn đã được niêm yết.

THÔNG TIN CHI TIẾT QUỸ

Tên quỹ

Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam

Tên tiếng anh

Vietnam Growth Investment Fund

Thành lập

Tháng 10/2020

Quy mô

150 triệu USD (dự kiến)

Thị trường đầu tư

Việt Nam

Công ty quản lý quỹ

SSIAM đồng quản lý với CT Bright (thuộc tập đoàn CP Group) và Mercuria Investment Co., Ltd. (có cổ đông lớn là Ngân hàng Phát triển Nhật Bản – DBJ, Itochu Corporation và Sumitomo Mitsui Trust Bank)
 
Đại lý phân phối
 
Quỹ không có đại lý phân phối. Vui lòng liên hệ SSIAM để biết thêm thông tin về quỹ 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI