Thông tin chung

QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN VIỆT NAM
9.565,95
17,13 (0,18%) Cập nhật ngày 03/10/2023
Thông tin chung
LOẠI HÌNH QUỸ
 
VLGF là quỹ mở nội địa, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.
MỤC TIÊU ĐẦU TƯ
 
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu chất lượng cao.
CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
 
VLGF sẽ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động để mang lại lợi nhuận ổn định và bền vững dài hạn, với phong cách định hướng giá trị, tập trung vào các cổ phiếu chất lượng cao của các công ty có mô hình kinh doanh mạnh; có vị thế hàng đầu trong ngành; có hệ thống quản trị công ty tốt, ban lãnh đạo có năng lực và minh bạch, tình hình tài chính lành mạnh; có triển vọng tăng trưởng dài hạn và được định giá hấp dẫn. VLGF sẽ đầu tư chọn lọc vào các công ty niêm yết có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. 

VLGF cũng có thể đầu tư vào trái phiếu chính phủ để bảo toàn vốn và mang lại thu nhập ổn định cho Quỹ.
 
PHÂN BỔ TÀI SẢN
VLGF đầu tư chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao, nhưng có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của SSIAM với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của VLGF là bảo vệ lợi ích của người sở hữu Chứng Chỉ Quỹ. 
Khi thị trường và nền kinh tế được SSIAM đánh giá là thuận lợi, VLGF có thể sẽ phân bổ đầu tư phần lớn tài sản của VLGF vào cổ phiếu, phần còn lại sẽ được đầu tư vào các tài sản có thu nhập cố định. Trong phần giá trị đầu tư vào cổ phiếu, VLGF cũng có thể đầu tư vào các công ty có giá trị vốn hóa thị trường và thanh khoản thấp hơn nhưng đáp ứng tiêu chí phát triển bền vững và có tiềm năng phát triển. 

Khi các điều kiện của thị trường và nền kinh tế được SSIAM đánh giá là bất lợi cho các Nhà Đầu Tư, VLGF có thể áp dụng chiến lược đầu tư thận trọng ưu tiên bảo toàn vốn cho Quỹ thông qua việc phân bổ phần lớn danh mục vào các tài sản có thu nhập cố định như tiền mặt, tiền gửi, trái phiếu chính phủ, trái phiếu Chính phủ và tài sản có thu nhập cố định khác do Chính phủ phát hành nhưng không được vượt quá những hạn chế đầu tư quy định tại mục 5 Bản Cáo Bạch và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành. Trong những trường hợp này VLGF có thể sẽ không đạt được mục tiêu đầu tư như trong truờng hợp thị trường và nền kinh tế diễn biến thuận lợi.

 
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Ngân Hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)
ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG
Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD)
CÔNG TY KIỂM TOÁN
Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
SSIAM, SSI, FINCO
Trần Thị Thanh Y
Chủ Tịch, Thành Viên Độc Lập
Nguyễn Huy Tuấn
Thành Viên Độc Lập
Phạm Anh Cường
Thành Viên Độc Lập
Lê Thị Lệ Hằng
Thành Viên
Bà Nguyễn Ngọc Anh
Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Bá Huy
CFA - Giám đốc đầu tư
Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI