Thông tin chung

QUỸ ETF SSIAM VN30
15.906,44
17,47 (0,11%) Cập nhật ngày 27/05/2024
Thông tin chung
Mã giao dịch FUESSV30
Mã Bloomberg FUESSV30 VN Equity
Ngày thành lập 22/07/2020
Phí quản lý 0,55%/năm
Chỉ số mô phỏng VN30 Index
Tài sản ròng
Tổng NAV Quỹ 147.929.947.572 đồng
NAV/CCQ 15.906,44 đồng
+/- so với kỳ trước 0,11%
+/- so với đầu năm 13,94%
Số lượng CCQ đang lưu hành 9.300.000
Chỉ số quỹ
Số lượng cổ phiếu 30
Hệ số P/E 10.80x
Hệ số P/B 1.63x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu 0,74%
   
Thông tin chung
LOẠI HÌNH QUỸ
 
ETF SSIAM VN30 là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.
CHỈ SỐ THAM CHIẾU – VN30
 
Chỉ số VN30 là chỉ số giá bao gồm những cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng đủ tư cách tham gia vào Bộ chỉ số và các điều kiện sàng lọc. Chỉ số VN30 có giới hạn tỷ trọng vốn hóa là 10% đối với cổ phiếu đơn lẻ và 15% đối với nhóm cổ phiếu có liên quan.
 
Chỉ số VN30 đại diện cho 74% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Chỉ số được xem xét điều chỉnh theo khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng định kỳ 3 tháng/lần và các cổ phiếu thành phẩn 6 tháng/lần.
MỤC TIÊU & CHIẾN LƯỢC PHÂN BỔ TÀI SẢN
 
Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VN30 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ số VN30. Chỉ số VN30 là chỉ số được tính toán theo phương pháp chỉ số giá, thể hiện biến động giá cổ phiếu của các công ty niêm yết thuộc Chỉ số đáp ứng đủ tư cách tham gia tạo rổ và các điều kiện sàng lọc.
 
Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu bám sát Chỉ số VN30 trong tất cả các giai đoạn. Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn Chỉ Số Tham Chiếu, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi.
Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.
 
Phương pháp đầu tư của Quỹ là phương pháp mô phỏng toàn bộ
 
Đối với phương pháp này, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VN30 theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VN30. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh Danh Mục Đầu Tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham Chiếu.
THÀNH VIÊN LẬP QUỸ
SSI, MAS, BSC, KIS, VIETCAP, BVSC
NGÂN HÀNG GIÁM SÁT
Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Hội sở chính
ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG
Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)
Ông VŨ CƯỜNG
Chủ tịch Ban Đại Diện, Thành viên độc lập
Bà TÔ MINH HƯƠNG
Thành viên độc lập
Ông BÙI NGỌC BÌNH
Thành viên độc lập
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI
Thành viên
ÔNG PHẠM TUẤN ANH
Phó Giám đốc đầu tư
ÔNG NGUYỄN TRỌNG HÙNG
Phó Giám đốc đầu tư
Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI