Thông tin chung

QUỸ ETF SSIAM VNX50
16.293,26
138,44 (0,86%) Cập nhật ngày 28/11/2023
Thông tin chung
Mã giao dịch FUESSV50
Mã Bloomberg FUESSV50 VN Equity
Ngày thành lập 10/12/2014
Phí quản lý 0,65%/năm
Chỉ số mô phỏng VNX50 Index
Tài sản ròng
Tổng NAV Quỹ 151.527.390.749 đồng
NAV/CCQ 16.293,26 đồng
+/- so với kỳ trước 0,86%
+/- so với đầu năm 13,42%
Số lượng CCQ đang lưu hành 9.300.000
Chỉ số quỹ
Số lượng cổ phiếu 50
Hệ số P/E 10,77x
Hệ số P/B 1,41x
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu 0,45%
   
Thông tin chung

LOẠI HÌNH QUỸ

ETF SSIAM VNX50 là quỹ hoán đổi danh mục, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài.

CHỈ SỐ THAM CHIẾU VNX50

Chỉ số VNX50 là chỉ số giá bao gồm 50 mã cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX). Chỉ số VNX50 bao gồm 50 công ty có giá trị vốn hóa, tính thanh khoản và tỷ lệ tự do chuyển nhượng hàng đầu trong rổ cổ phiếu VNX Allshare. Tỉ lệ vốn hóa tối đa áp dụng cho mỗi cổ phiếu trong Chỉ Số VNX50 là 10%. Ngày cơ sở của của chỉ số VNX50 là 21/07/2017 với điểm cơ sở là giá trị chỉ số đóng cửa của VNX Allshare ngày 21/07/2017.

Chỉ số VNX50 được xem xét điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần.
 
Chỉ số VNX50 đại diện cho 75% vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam.

MỤC TIÊU & CHIẾN LƯỢC PHÂN BỔ TÀI SẢN

Mục tiêu đầu tư của Quỹ ETF SSIAM VNX50 là hướng tới đạt hiệu quả đầu tư bám sát mức sinh lời thực tế của Chỉ Số VNX50 trong tất cả các giai đoạn.
 
Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư thụ động. Quỹ không chủ động tìm kiếm tăng trưởng cao hơn Chỉ Số Tham Chiếu, cũng như không sử dụng các biện pháp phòng thủ khi thị trường chứng khoán biến động bất lợi. Với việc đầu tư thụ động, Quỹ có thể duy trì tỷ lệ vòng quay danh mục thấp hơn các quỹ có chiến lược đầu tư chủ động, từ đó giảm chi phí hoạt động cho Quỹ.
 
Phương pháp đầu tư của Quỹ là phương pháp mô phỏng toàn bộ
Đối với phương pháp này, Quỹ sẽ đầu tư vào toàn bộ hoặc gần như toàn bộ vào các cổ phiếu nằm trong rổ cổ phiếu VNX50 theo đúng tỷ trọng của các cổ phiếu trong rổ VNX50. Khi Chỉ Số Tham Chiếu có sự thay đổi tại các kỳ xem xét định kỳ hoặc bất thường thì Quỹ sẽ điều chỉnh Danh Mục Đầu Tư, tỷ trọng các mã tương ứng với sự thay đổi của Chỉ Số Tham Chiếu.
Ngân hàng giám sát
Ngân Hàng TMCP BIDV – chi nhánh Hà Thành
Đại lý chuyển nhượng
Tổng Công Ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)
Công ty kiểm toán
Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Thành viên lập quỹ
SSI, VCBS, BVSC, VNDS, MAS, VCSC
Bà Trần Thị Thanh Y
Chủ tịch Ban Đại Diện, Thành viên độc lập
Ông Nguyễn Thanh Phương
Thành viên độc lập
Bà Nguyễn Thị Hồng Hải
Thành viên
Ông Nguyễn Kỳ Minh
Giám đốc đầu tư
Ông Nguyễn Trọng Hùng
Chuyên viên đầu tư
Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, Nhà Đầu Tư cần đọc và hiểu rõ nội dung Bản Cáo Bạch và Điều Lệ Quỹ và các tài liệu liên quan, nghiên cứu và cân nhắc các rủi ro và các loại giá dịch vụ giao dịch Nhà Đầu Tư phải trả.
Công ty cổ phần chứng khoán SSI