SSIAM được bình chọn là “Công ty Quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam” và “Công ty Quản lý quỹ nội địa của năm” cho năm 2016

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016   Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) được bình chọn là “Công ty Quản lý quỹ tốt nhất

Trở lại
SSIAM được bình chọn là “Công ty Quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam” và “Công ty Quản lý quỹ nội địa của năm” cho năm 2016

10/08/2016

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2016
 

Công ty Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) được bình chọn là “Công ty Quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam” và “Công ty Quản lý quỹ nội địa của năm” ở Việt Nam trong lĩnh vực quản lý quỹ cho năm 2016

Ngày 25/04/2016, Công ty Quản lý quỹ SSI (SSIAM) tiếp tục được vinh danh là “Công ty Quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam” do AsianInvestor trao tặng và vào ngày 07/06/2016 “Công ty Quản lý quỹ nội địa của năm” do The Asset bình chọn. Đây là năm thứ hai liên tiếp SSIAM được trao tặng đồng thời ở cả hai hạng mục trên với vị trí cao nhất. Các giải thưởng trên là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của SSIAM trong việc mang lại dịch vụ quản lý tài sản tốt nhất cho tất cả các khách hàng và sự tăng trưởng mạnh về tài sản ủy thác từ các nhà đầu tư.

 

Công ty cổ phần chứng khoán SSI