SSIAM góp ý tại hội nghị dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 36/2007/NĐ-CP

20/03/2009   - Tại UBCK Ông Nguyễn Khắc Hải- Giám đốc pháp chế và kiểm soát rủi ro công ty SSIAM đã có bài tham luận

Trở lại
SSIAM góp ý tại hội nghị dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 36/2007/NĐ-CP

03/11/2009

20/03/2009   - Tại UBCK Ông Nguyễn Khắc Hải- Giám đốc pháp chế và kiểm soát rủi ro công ty SSIAM đã có bài tham luận về hoàn thiện dự thảo nghị định thay thế Nghị định 36/2007/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK

 

 
Công ty cổ phần chứng khoán SSI