SSIAM VNFIN Lead có hiệu suất đầu tư cao nhất thị trường trong tháng 7

Trong tháng 7, SSIAM VNFIN Lead ETF ghi nhận tỷ lệ sinh lời cao nhất thị trường với 6,4% nhờ danh mục với chủ yếu là cổ

Công ty cổ phần chứng khoán SSI